Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Du kan registrera nytt besök på 3 olika sätt

  • Markera patienten och klicka på Registrera nytt besök (Ctrl + R).
  • Dubbelklicka på en bokning idag eller bakåt i tiden i tidboken.
  • Dubbelklicka på en patient i Patientregistret. Om du vill registrera nytt besök i Patientregistret genom att dubbelklicka på patienten väljer du Inställningar | Användarinställningar | Allmänna | Arbetssätt | Öppna patientöversikt från patientregistret | Nej.


Registrera landstingsbesök (nationella taxan) >

Registrera landstingsbesök (auktoriserade SLL) >

Registrera telefonrådgivning (telefonkod) >


Registrera privatbesök >

Registrera företagsbesök >

Registrera försäkringsbesök >

Registrera gruppbesök >

Registrera hembesök >

Registrera uteblivet besök >

Registrera uteblivet besök för barn och åldring >

Registrera återbud >


Vad gäller för patienter utan personnummer >

Patientavgift närstående >