Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Se film under Utbildningsfilmer | Radera patienter


Image RemovedImage Added

Sökning

En patient visas i listan om följande kriterier är uppfyllda.

...

Radering av patient loggas. Historik hittar du t.ex. under Kontroller | Aktiviteter idag.

Image RemovedImage Added

Radering av sekretesskyddade patienter loggas inte.

...