Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Klicka på länken för att installera SGX, https://antwork.se/SGX.WinUI.Installer.exe
  2. Välj "Installera ändå" om du får varning "Appen som du försöker installera inte är en Microsoft-verifierad app. 

Image Modified


  • Efter lyckad installation av SGX öppnas inloggningsrutan och du har fått en Antwork SGX-ikon på ditt skrivbord.

...