Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Klicka på länken, https://install.antwork.se/filer/SGX.WinUI.Installer.exe
  2. Efter lyckad installation har du fått en Antwork SGX-ikon på ditt skrivbord.
  3. Dubbelklicka på ikonen och verifiera att du kommer till inloggningsrutan. 
  4. Installationen är då klar. ...