Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om en remiss blivit inskriven på en patient utan ärende kan Du i efterhand knyta remissen till ett ärende.

Öppna ärendebilden/patientöversikten Image Added (F7). Välj NY för att skapa ett nytt ärende. Ange kontaktdatum och kontaktorsak.

Image Added

Du väljer sedan remissen under pilen för att knyta den till ärendet.

O.B.S! Att detta måste göras innan Du skickar/skriver ut kallelse, remissbekräftelse o.s.v. till remittent/patient.
Image Added