Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Under Inställningar, Klinikinställningar, Besök kan du ange en "standardkod" som föreslås vid besöksregistrering av respektive besökskategori, privatbesök, företagsbesök, företagsbesök försäkringsbesök och regionsbesök/landstingsbesök.

Ersättningskoder för privatbesök

...