Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om flera enskilda vårdgivare finns på samma mottagning kan ni slå samman dessa till en enhet. Notera att detta är förenat med en kostnad, läs mer under Priser.

Hur fungerar det? Vad händer?

...