Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

E-tjänstekort (SITHS-kort) kan även användas för inloggning i webbapplikationen för e-frikort och ARV-portalen.
Om ditt e-tjänstekort redan fungerar på din datorn behöver du inte installera det på nytt utan kan logga in direkt i SGX.

Inloggning med E-tjänstekort

 1. Stoppa in e-tjänstekortet i läsaren.
 2. Välj fliken E-legitimation.
 3. Ditt namn visas i listan.
 4. Välj Logga in.


Image Added


Kom igång med E-tjänstekort

 1. E-tjänstekort skaffar du i första hand från ditt landsting din region eller hos ex. Svensk e-identitet eller IT -omsorg.  Omsorg. Mer information finns nedan under Ramavtal med IT Omsorg.
 2. Du behöver en kortläsare. Du behöver en kortläsare. Beställ kortläsare här.
 3. Installera Net iD, programvara för e-tjänstekort. Du kan hämta den under "Installera programvaran Net iD.
 4. Testa ditt SITHS-kort
 5. Kontrollera NET-ID och certifikat på Din dator >>

Ramavtal med IT Omsorg

Vi har förhandlat fram ett ramavtal med IT Omsorg som ger dig som SGX-användare ett förmånligt pris på HSA-id och e-tjänstekort.
Kontakta IT Omsorg och uppge att du är SGX-användare för att ta del av priserna.

Christian Catellani
+46 (0)70 953 32 14
www.itomsorg.se

Om det inte fungerar med E-tjänstekortet

...

Google Chrome fungerar också men inte för att testa kortet hos Inera.

Inloggning med E-tjänstekort

 1. Stoppa in e-tjänstekortet i läsaren.
 2. Välj fliken E-legitimation.
 3. Ditt namn visas i listan.
 4. Välj Logga in.

...