Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Starta SGX.
 2. Ange ditt nya databasnamn som du har fått av oss via mejl efter sammanslagningen. 
 3. Verifiera att dina uppgifter är korrekta.
  1. Inställningar | Administrera användare
  2. Inställningar | Administrera klinik
  3. Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare.
  4. Gör några stickprov på dina senaste patienter, besök och journaler och verifiera att uppgifterna är korrekta.
  5. Gör några stickprover på patienter som du vet är speciella eller som ni gemensamt har behandlat.
  6. Verifiera att du kommer åt dina mallar och fraser.
 4. Om ni upptäcker något fel måste ni kontakta oss omedelbart.
  1. Observera att om ni upptäcker fel så måste vi med stor sannolikhet göra om sammanslagningen och alla uppgifter som har registrerat efter sammanslagningen måste registreras in på nytt. Så var noggranna med verifieringen INNAN ni börjar jobba.
 5. Om du har valt ”Journalmall vid nybesök” eller ”Journalmall vid återbesök” måste du välja om dina mallar igen.

  1. Inställningar | Användarinställningar. Markera Journal i trädet på vänster sida eller skriv Journal i rutan Filter.

  2. Dubbelklicka på inställningen ”Journalmall vid nybesök”.
  3. Välj din mall i listan igen.
  4. Klicka OK.
  5. Dubbelklicka på inställningen ”Journalmall vid återbesök”.
  6. Välj din mall i listan igen.
  7. Klicka OK.
 6. Sammanslagningen innebär att det är en ny länk till webbtidboken. Uppdatera er hemsida med den nya länken. Länken hittar du under Kalendrar | Webbtidbok.
 7. Efter att samtliga har verifierat sammanslagningen kan ni börja jobba i SGX igen. Alla kan verifiera var för sig men det är bra att ni stämmer av med varandra innan ni börjar jobba i SGX igen.

...