Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kom igång

...


Inloggning med Mobilt BankID

...

Vid inloggning med Mobilt BankID tillkommer en kostnad.


Kom igång

  1. Logga in som vanligt i SGX och ange ditt personnummer under Inställningar | Administrera användare. 
  2. Nästa gång du loggar in i SGX kan du använda Mobilt BankID. 

    Image Added