Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visa utställarens organisationsnummer på fakturan även om det är ett personnummer. Enligt skatteverket ska organisationsnummer stå på fakturan även om det är en enskild firma. Då många förmodligen inte vill detta även om lagen så säger införs en klinikinställning för detta.