Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Godkänna avtalet "Integrationsavtal eFrikort via SGX" med ANTWORK AB.
  2. Ha ett e-frikortsavtal med din region.
  3. Ha ett personligt HSA-ID. (Hitta HSA-ID).

Image Removed