Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ange om SMS-påminnelse skall skickas på morgonen vid 08:00 (10.00 lör/sön) dagen innan besöket eller kl 19:00 på kvällen innan besöket.

...