Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nya Windows 10 har oftast Microsoft Edge inställd som standardwebbläsare. Utan att lägga några övriga synpunkter på den webbläsaren så är inte landstingets applikationer som ex. e-frikort, ARV-portalen o.s.v. anpassade för att fungera i Microsoft Edge. Därför måste du byta till exempelvis Google Chrome.

Skriv in Standardwebbläsare i sökfältet. Browser om ditt operativsystem är på engelska.

...

Under Webbläsare väljer du den aktuella webbläsaren och sedan Google Chromekan du välja någon av de installerade webläsarna.