Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under Landstingsmenyn,  Samlingsräkningar

Här kan Du du se skapade och skapa nya samlinsräkningarsamlingsräkningar.

Image RemovedÖppnar markerad samlingsräkning. Image Added

NY skapa Skapa ny samlingsräkning. NY

Image Removed Tar Ta bort, "backar" markerad samlingsräkning om den blivit felaktig. Du kan sedan skapa ny samlingsräkning när felet är rättat. Image AddedImage Removed

Skapa samlingsräkning

O.B.S! att endast  Endast besök som lagts på fil kommer med på samlingsräkningen. Har Du du inte skapat fil finns inget att lägga på samlingsräkningen.

För att skapa samlinsräkningsamlingsräkning, klicka på NY (Ctrl + N)

Välj datum t.o.m. som samlingsräkningen skall ska omfatta.

Resultat:

Skapa samlingsräkningar per period

Om du vill skapa samlingsräkningar per period anger du periodens tom-datum i datumordning.

Exempel. Du har inte skapat någon samlingsräkning på tre månader. Om du av misstag skapar en samlingsräkning för alla tre perioder tar du först bort den felaktiga samlingsräkningen.

  • Skapa ny samlingsräkning och ange periodens tom-datum, exempelvis 2019-11-30.
  • Skapa ny samlingsräkning och ange periodens tom-datum, exempelvis 2019-12-31.
  • Skapa ny samlingsräkning och ange periodens tom-datum, exempelvis 2020-01-31.