Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

O.B.S! Om besöket är godkänt hos landstinget men du gjort något fel, ex. registrerat med fel ersättningskod eller helt enkelt registrerat besök på fel patient måste besöket tas bort och makuleras från besöksregistret.

O.B.S! Besök i GVR eller ARV (Stockholm) bör alltid makuleras om det är felaktigt.

...