Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Du kan skicka krypterade filer till AntworkSGX support. SGX måste vara installeratInstallera SGX.


...

Utan inloggning

 1. Starta SGX så att Du du kommer till inloggningsrutan.
 2. Klicka på  och sedan på "Skicka fil till Antwork (krypterat)".

 3. Välj fil.
 4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas, ex.


...

Med inloggning

 1. Logga in i SGX.
 2. Meny Hjälp | Skicka fil till Antwork (krypterat).
 3. Välj fil.
 4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas.

...