Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SGX måste vara installerathttps://install.antwork.se/filer/SGX.WinUI.Installer.exeInstallera SGX


Utan inloggning

  1. Starta SGX så att Du kommer till inloggningsrutan.
  2. Klicka på  och sedan på "Skicka fil till Antwork (krypterat)".

  3. Välj fil.
  4. Ange meddelande i meddelanderutan som visas.

...