Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utskrift av ett enskilt notat

  • Högerklicka på notatet i listan på höger sida.
  • Välj Utskrift av detta notat.

Image Added

Utskrift av journal

  • Markera patienten
  • Öppna journalen
  • Välj Image Added Utskrift (Ctrl + U)

...

  •  
  • Om du vill kan du begränsa period för utskriften

...