Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Utskrift av ett enskilt notat

 • Högerklicka på notatet i listan på höger sida.
 • Välj Utskrift av detta notat.

Image Added

Utskrift av journal

 • Markera patienten
 • Öppna journalen
 • Välj Image Added Utskrift

...

 • (Ctrl + U)

...

O.B.S! Tidigare var det vanligt att man skrev exempelvis ett brev eller intyg direkt i journalen och skrev ut. Det är ingen bra idé i nya SGX. Det finns andra funktioner för det.

Om Du vill kan Du begränsa utskriften med fr.o.m. datum

...

 •  
 • Om du vill kan du begränsa period för utskriften

Image Added

 • Du kan välja mottagare om

...

 • du vill eller markera "Skriv ingen adress".

Image Removed

Resultat:

...

 • Du kan också välja att skriva ut journalen avpersonifierad.

Image Added

 • Det är en bra idé att ange vilket syfte som fanns med utskriften. Det kommer upp en ruta där du kan ange detta.

Image Added

 • Det blir en anteckning i journalen

...

Image Modified


Resultat

Image AddedImage Removed