Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan även nå den inställningen från bokningsfönstret via 


Skicka påminnelse via SMS

Läs mer här >

Skicka SMS till patient

Under  i de flesta fönster kan du skicka SMS till patienten, under förutsättning att du har registrerat patientens mobilnummer och att patienten samtycker till kommunikation via SMS. Mobilnumret och samtycket registreras i  patientuppgifter.
Du kan även skicka SMS till valfri mottagare under Meddelande | Skicka SMS.
Du kan skapa mallar för SMS-meddelande under Mallar, SMS.

...