Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Besöksstatistik: (ersätter den gamla månadsrapporten)

Välj period att visa:

Image RemovedImage Added


Välj klinik.

Image Added


...

Du kan välja vilka vilka besökstyper som skall vissas. Alla valda som standard.

...