Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det kan ex. se ut som nedan när Du öppnar kalenderntidbok, bara en del av den syns.

...

Sätt markören i övre vänstra hörnet på kalendern tidboken så att den blir en diagonal dubbelriktad pil. Tryck ner vä. musknapp och dra nedåt till höger.

...

Resultatet blir då en liten flik av kalendern tidboken syns nere till höger

Placera då muspekaren på titelraden, tryck ner vä musknapp och dra upp kalendern tidboken till c:a 5 mm från överkant och c:a 5 mm rån vänsterkant.

Resultatet en liten kalender tidbok uppe till vänster.

Placera då muspekaren i nedre höra hörnet av kalendern tidboken så att det blir en dubbelriktad diagonal pil. Tryck ner vä musknapp och dra ner till vänster så att kalendern tidboken blir så stor Du du vill ha den.

Resultatet blir en kalender tidbok anpassad så väl så väl som möjligt efter skärmens storlek.

...

Under "Fönster" kan Du välja "Visa verktygsrad". Om Du döljer verktygsraden blir det lite mer plats på skärmen om den är trång.

Du kan öppna kalendern tidboken med (F3) och patientregistret med (F8) när verktygsraden är gömd.

...