Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det finns fyra alternativ för att stänga ett ärende eller /avsluta en nehandlingsseriebehandlingsserie.

1.) Via besök. Stäng ärende/avsluta behandlingsserie

Klicka i rutan "Stäng ärende/avsluta behandlingsserie" när du registrerar det sista besöket.

2.) Via patient.

  • Fler patientrelaterade val Image Modified och Avsluta patient Image Modified.
  • Om patienten har flera öppna ärenden kan inte patienten avslutas via detta val. Då går du till Patientöversikten och stänger ärenderna för att avsluta patienten.

3.) I Patientöversikten Ange eller hämta senaste uppgiftens datum.

  • Markera det ärende du vill avsluta.
  • Välj datum i fältet "Avslutat".
  • Eller hämta den senaste uppgiftens datum.

...