Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Det finns två sätt att skriva remissvar. Om du har registrerat en Inkommande remiss kan du skapa ett remissvar direkt från remissen eller så kan du markera text i journalen och välja Skapa remissvar.

1.) Från inkommande remiss.

Öppna den inkommande remissen och klicka på Image Removed. Då skapas ett brev med remissvar.

Image Removed 

 • Markera patient och välj Patientöversikt (F7)Image Added.
 • Expandera listan Inkommande remisser.
 • Öppna den registrerade inkommande remissen genom att dubbelklicka på vald remiss.
 • Välj ikonen Skapa remissvar Image Added.
 • Skriv remissvar och välj Spara.
 • Remissvaret sparas och visas i listas Remissvar på den inkommande remissen. 

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Image AddedDu kan använda mallar och fraser. Spara och skriv ut.


...

2.) Från journalen.

...

 • Du kan skriva remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text

...

 • du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.
 • Du kan även skriva svaret direkt i remissvaret.
 • Klicka på Image Modified. Du väljer mall (som

...

 • du skapat tidigare). När

...

 • du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.
 • Mallen

...

 • bör även innehålla underskrift.

 

Spara och skriv ut. Det går även att skicka som e-postbilaga men då måste sekretess och integritet beaktas.


Image Added