You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Det finns två sätt att skriva remissvar.

1.) Från inkommande remiss.

Öppna den inkommande remissen och klicka på . Då skapas ett brev med remissvar.

 

Du kan använda mallar och fraser. Spara och skriv ut.


2.) Från journalen.

Skriv remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text Du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.

Klicka på . Du väljer mall (som Du skapat tidigare). När Du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.

Mallen bör även innehålla underskrift.


 

Spara och skriv ut. Det går även att skicka som e-postbilaga men då måste sekretess och integritet beaktas.


  • No labels