Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns två sätt att skriva remissvar. Om du har registrerat en Inkommande remiss kan du skapa ett remissvar direkt från remissen eller så kan du markera text i journalen och välja Skapa remissvar.

1.) Från inkommande remiss.

 • Markera patient och välj Patientöversikt (F7).
 • Expandera listan Inkommande remisser.
 • Öppna den registrerade inkommande remissen genom att dubbelklicka på vald remiss.
 • Välj ikonen Skapa remissvar .
 • Skriv remissvar och välj Spara.
 • Remissvaret sparas och visas i listas Remissvar på den inkommande remissen. 2.) Från journalen.

 • Du kan skriva remissvaret som ett notat i journalen, Markera den text du vill ha med i svaret (Ctrl + A) för att markera allt.
 • Du kan även skriva svaret direkt i remissvaret.
 • Klicka på . Du väljer mall (som du skapat tidigare). När du skapar mallen så tänk på att adressen skrivs ut uppe till höger i remissvaret, anpassat för fönsterkuvert.
 • Mallen bör även innehålla underskrift.

 

Spara och skriv ut. Det går även att skicka som e-postbilaga men då måste sekretess och integritet beaktas.


 • No labels