Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(Ctrl + 5) = 1½ radavstånd


Grader °
För att få tecknet för grader °

  • Om du numpad kan du trycka Alt + 248.
  • Du kan skapa en fras som skriver ut tecknet °. Mallar | Fraser | Ny. Kod "grad" och Text °