I SGX finns det möjlighet att göra dina tider bokningsbara för patienter via webben. Se även film i SGX under Utbildningsfilmer | Tidbok och schema.


Säkerhet. Inmatade uppgifter vid bokning överförs krypterat och sparas endast i SGX. Det finns ingen möjlighet för patienten att titta eller ändra på sina bokningar eller andra uppgifter. Endast avbokning via personlig länk i bekräftelsemejl är möjlig. Det är som alltid viktigt att göra en identitetskontroll av patienten vid besöket för precis som vid en telefonbokning kan personen som bokar uppge en annan persons uppgifter.


En förutsättning för att använda webbtidboken är att du använder dig av schemafunktionen i tidboken. Om du är osäker på hur det fungerar titta först på vår film i SGX om schemafunktionen eller läs mer här >>.

Aktivera webtidbok

Kryssa i webbtidbok i kalenderinställningar under  .

Ange vilka behandlingstyper som är bokningsbara på webben under Arkiv | Systemadministration | Behandlingstyper.

Ange rubrik och sidfot under Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar | Tidbok | Webbtidbok. Andra inställningar hittar du under Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Webbtidbok.

Schemalägg en webbokningsbar tid

Schemalägg en bokningsbar tid och kryssa i att tiden är bokningsbar på webben.

De bokningsbara tiderna visas i tidboken med en lila färg. De tider som du valt att göra bokningsbara via webben visas streckade.

Öppna webbtidbok

Alla tidböcker som har aktiverat webbtidbokning visas i en gemensam webbtidbok på webben. 

Du kan öppna webbtidboken direkt från SGX under Kalendrar | Webtidbok.