Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 betyder att det finns en varningstext, ex. överkänslighet eller liknande.

 Betyder allvarlig varning, ex. allvarlig smitta.

Dessa varningar sätts i Patientuppgifter.Om Du anger "Varningstext" i patientuppgifter visas detta med  i patientregistret och med  i journalen.

Om patienten bär på en allvarlig smittsam sjukdom visas detta med  i patientregistret och med  i journalen. 


I kalendern visas detta med !!! för att inte "sticka ut" för mycket.


  • No labels