Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SGX har integration till plattformen Kuralink som du kan nyttja om du är kund i både SGX och Kuralink.

OBS! Integrationen är förenat med en kostnad både i SGX, se prislista, och i Kuralink då du behöver Kuralinks abonnemang Premium+.

För att aktivera integrationen

  • Skapa ett supportärende direkt i SGX eller e-posta till support@antwork.se
  • Ange rubrik Beställning - Integration till Kuralink

Med integrerad tidbok kan du schemalägga bokningsbara tider i Kuralink direkt i SGX tillsammans med övriga bokningsbara tider. Ändringar av schemaläggningar och bokningar syns direkt i tidboken, webbtidboken och Kuralink. Bokningar som bokas via Kuralink innehåller information som t.ex. skadenummer och om patienten ska betala självrisk.

Om du är befintlig kund hos Kuralink med upplagda tider behöver du först ta bort alla dina bokningsbara tider hos Kuralink och sedan schemalägga dem igen i SGX. Meddela Antwork support om du behöver hjälp.

Schemalägg Kuralink-tider
Bokade tider via Kuralink

Du kan öppna Kuralink direkt i SGX. Kuralink visas då i ett fönster i SGX. För att integrationen ska fungera behöver ditt personnummer vara registrerat i Kuralink. 

Notera! Om integrationen inte fungerar efter aktivering och en vit sida visas i SGX behöver du installera ett Window-tillägg från Microsoft. Du hittar det här https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703

  • No labels