Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kommer åt frikortshanteringen via  antingen på verktygsraden eller genom att högerklicka på patienten/bokningen och välja  (Ctrl + Shift + F).

Det är samma bild för e-frikort och manuella frikort.

"Historik" visar tidigare frikort.

"Nytt" registrerar ett nytt manuellt frikort.

"Utskrift" skriver ut frikortsuppgifter ifall patienten så önskar.

För att registrera ett manuellt frikort, klicka på "Nytt".

Fyll i uppgifterna och spara.


Ta bort frikort:

Öppna frikort med 

Klicka på 

Markera frikortet och tryck Delete.
  • No labels