Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

Denna registreringsbild gäller i de flesta landsting:


 

DU VÄLJER:

 • Datum för besöket
 •  
 • Besökskategori: O.B.S! att Återbud och Uteblivet är egna kategorier!
 • Besökstyp: Nybesök/Återbesök.
 • Ersättningskod
 • Avgiftskod (patientavgift)
 • Hälsocentral (bara vissa landsting)
 • Kontaktsätt (bara vissa landsting)
 • Åtgärder (KVÅ)
 • Diagnoser.
 • Markera stäng ärende/avsluta behandlingsomgång (om det är sista besöket)


Om e-frikort är aktiverat visas status på frikortet och adekvat avgiftskod (patientavgift) hämtas.

Det kan även stå "För att använda e-frikort måste först samtycke ges". Om patienten samtycker kan Du klicka på  uppe på verktygsraden och registrera samtycke, eller registrera besöket så får Du frågan om samtycke.

Står det "Patienten har valt att inte delta i e-frikort" men patienten har ångat sig och vill vara med så måste Du klicka på  uppe på verktygsraden och registrera samtycke. Klicka sedan på  för att uppdatera frikortsstatus innan Du registerar besöket. Registrerar Du inte samtycke kommer ingen fråga om e-frikort.

Finns ett färdigt frikort sparas det i SG-X, avgiftskod för frikort hämtas, inget särskilt meddelande.

När Du klickar på  får Du en fråga om Du vill registrera patientavgiften till e-frikort.

Svarar Du Ja så registreras avgiften automatiskt.

En gul ruta i hö. nederkant av skärmen bekräftar att registreringen utförs. Fungerar det inte kommer ett felmeddelande.

Det låter mycket att meka med men mycket sker automatiskt med utgångspunkt från förutsättningarna, ff.a. de inställningar Du gjort för kliniken, patientens ålder, samt baserat på tidigare besök som registrerats på patienten.

När all är OK, klicka på

Om Du markerat  så öppnas Faktura/kvittofunktionen direkt

Kontantfaktura ( = Kvitto):

Du kan klicka på avbryt för att fakturera vid ett senare tillfälle.

Finns tidigare ej fakturerade besök kommer dessa med på fakturan/kvittot.

Välj konto för betalsätt, ex. Kassa 1910.

 Du kan välja att skriva ut på skrivaren eller skicka kvittot med mail till angiven e-postadress (går att ändra i fönstret).

Klicka på Skapa faktura och resultatet blir:

Det kommer att stå "Betalt" på fakturan vilket gör den till en kontantfaktura = Kvitto.


För att skapa en faktura, som patienten betalar senare, skall Du inte ange något betalsätt. Du kan fylla i en fakturaavgift om Du så önskar.

Det går även att skriva ett meddelande. resultatet blir som nedan:Har Du i Inställningar, Användarinställningar, Besök valt att journalen skall öppnas när Du registrerar besök så kommer den upp när Du stänger faktureringsfunktionen. • No labels