Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Denna registreringsbild gäller i de flesta landsting:


 

DU VÄLJER:

 • Datum för besöket
 • Besökskategori:  O.B.S! att Återbud och Uteblivet är egna kategorier!
 • Besökstyp: Nybesök/Återbesök.
 • Ersättningskod
 • Avgiftskod (patientavgift)
 • Hälsocentral (bara vissa landsting)
 • Kontaktsätt (bara vissa landsting)
 • Åtgärder (KVÅ)
 • Diagnoser.
 • Markera stäng ärende/avsluta behandlingsomgång (om det är sista besöket)

Det låter mycket att meka med men mycket sker automatiskt med utgångspunkt från förutsättningarna, ff.a. de inställningar Du gjort för kliniken, patientens ålder, samt baserat på tidigare besök som registrerats på patienten.

 Inställningar, Klinikinställningar

När all är OK, klicka på

Om Du markerat  så öppnas Faktura/kvittofunktionen direkt

 Skriv kvitto/faktura >
Skriv kvitto/faktura > • No labels