Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om du är befintlig kund hos Kuralink med upplagda tider behöver du först ta bort alla dina bokningsbara tider hos Kuralink och sedan schemalägga dem igen i SGX. Meddela Antwork support om du behöver hjälp.

Schemalägg Kuralink-tider
Bokade tider via Kuralink

Du kan öppna Kuralink direkt i SGX. Kuralink visas då i ett fönster i SGX. För att integrationen ska fungera behöver ditt personnummer vara registrerat i Kuralink. 

...

Notera! Om integrationen inte fungerar efter aktivering och en vit sida visas i SGX behöver du installera ett WindowsWindow-tillägg från Microsoft. Du hittar det här https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703