Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OBS! Integrationen är förenat med en kostnad i SGX, se prislista.


För att komma Komma igångIntegrationen kräver att du har

  • Skaffa BokaDoktorns abonnemang Premium+

...

  • . Kontakta BokaDoktorn för att ändra ditt abonnemang, info@bokadoktorn.se eller telefon 031-313 46 60.
  • Du kommer få ett nytt speciellt användarnamn och lösenord för kopplingen till SGX av BokaDoktorn.
  • Kontakta Antwork när du har fått uppgifterna från BokaDoktorn, vi vill inte att du skickar lösenordet via

...

  • e-post.

Befintlig kund hos BokaDoktorn med bokningsbara tider

  • Notera att du först behöver ta bort alla dina bokningsbara tider hos BokaDoktorn och sedan schemalägga dem igen i SGX.
  • Vi hjälper dig med borttagningen av befintliga bokningsbara tider hos BokaDoktorn.