Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nu kan du få full integration till BokaDoktorn (Boka Doktorn) direkt i din tidbok i SGX

Funktionen är helt integrerad och alla dina bokningsbara tider synkroniseras mellan tidboken, webbtidboken och BokaDoktorn.

...