Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under , fler patientrelaterade val finns:


 Historik patientkommunikation

 Skapa påminnelse

Utgående remiss

 Inkommande remiss

 Skriv patientkort

 Lägg till väntelista

 Avsluta Ärende

 Läkemedel

 Remisser