Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titlee-frikort >

Om e-frikort är aktiverat visas status på frikortet och adekvat avgiftskod (patientavgift) hämtas.

Det kan även stå "För att använda e-frikort måste först samtycke ges". Om patienten samtycker kan Du klicka på  uppe på verktygsraden och registrera samtycke, eller registrera besöket så får Du frågan om samtycke.

Står det "Patienten har valt att inte delta i e-frikort" men patienten har ångat sig och vill vara med så måste Du klicka på Image Added uppe på verktygsraden och registrera samtycke. Klicka sedan på Image Added för att uppdatera frikortsstatus innan Du registerar besöket. Registrerar Du inte samtycke kommer ingen fråga om e-frikort.

Finns ett färdigt frikort sparas det i SG-X, avgiftskod för frikort hämtas, inget särskilt meddelande.

När Du klickar på  får Du en fråga om Du vill registrera patientavgiften till e-frikort.

Svarar Du Ja så registreras avgiften automatiskt.

En gul ruta i hö. nederkant av skärmen bekräftar att registreringen utförs. Fungerar det inte kommer ett felmeddelande.

...