Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Du som är auktoriserad vårdgivare i Region Stockholm behöver ett avtal med Carepoint för att kunna skicka in dina filer till GVR-portalen. Du registrerar dina besök och skapar filen i SGX och loggar sedan in i Carepoint och laddar upp filen som skickas till GVR-portalen.

  • "Beställningsblankett Carepoint light" finns på Carepoints hemsida. Kontakt Nils Frostberg, 08-640 00 01, nils.frostberg@gmail.com
  • Du behöver få ett GVR-Id från regionen. Ansök om detta i god tid, det kan ta någon vecka.
  • PAS (journalsystem) anger du ANTWORK SGX.

Registreringsrutiner >>

Inställningar

Under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | GVR (Region Stockholm) anger du GVR-Id.

Image Removed