Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om du väljer Alternativ fakturatext skrivs ut den ut på fakturan istället för Namn.

Det är möjligt att ändra fakturatext och pris när du skapar fakturan.

Notera att varje fakturautställare har egna artiklar, har Du fler fakturautställare behöver artiklarna läggas in på varje fakturautställare.

...