Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
KlinikVardgivare
KlinikVardgivare

Klinik     Vårdgivare        Ersättningsavtal

Klinik

Verksamheten bedrivs i region. Detta styr mycket av taxor och övriga inställningar i SGX för att anpassa till regionala förutsättningar.

...

Internt kliniknamn används för att tydligare visa vilken klinik du befinner dig i om det finns flera kliniker. Används bara lokalt i SGX.

Image Removed

...

Vårdgivare

Image Removed

...

.

Anchor
Landstingsavtal
Landstingsavtal

...