Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.


2023-01-25

Hämtning av personuppgifter från SPAR

SPAR (https://www.statenspersonadressregister.se/) har störningar i sin tjänst. Periodvis är tjänsten otillgänglig, vilket enligt deras kundtjänst beror på överbelastning. De jobbar på att åtgärda problemen som har förekommit under flera veckor.

Så prova igen, ofta börjar det fungera igen efter någon minut.


Image Added

2023-01-20

Nationella taxan 2023 - besök uppdaterade

...