Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2021-02-23

Fakturaöversikt: Val att visa/dölja fullbetalda krediterade fakturor och kreditfakturor i fakturaöversikten.

Dagens kontakter: Varning visas om e-frikorttransaktion för registrerat besök eventuellt saknas.

...