Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2020-11-17

Välj eller skapa ärende: Vid registrering av uppgift som t.ex. besök visas nu alla öppna ärenden oavsett om du har uppgifter registrerade på ärendet sedan tidigare eller inte. Alla behandlare som har registrerat besök på ärendet visas.

Image Added

Registrera betalning: Förändrat utseende på Registrera betalning. Förändringarna är dock bara förberedande och Registrera betalning fungerar likadant som tidigare.

Image Added

Ogiltig kod: Text om att kod såsom diagnos, kvå eller hälsocentral är inaktiva visas inte utan du som behandlare varnas om du sparar besök med inaktiv kod.

Image Added

2020-10-13

Tids-KVÅ och tillägg Vårdval Stockholm: Tids-KVÅ är flyttad till eget fält i besöksregistreringen. Den fungerar som tidigare och föreslås utifrån vilken ersättningskod som du väljer. Du behöver inte göra något utan kan fortsätta jobba som vanligt. Om du vill välja tillägg klickar du på knappen Välj tillägg och väljer tillägg.

  • Du kan välja vilken tids-KVÅ som ska föreslås per ersättningskod, Inställningar | Ersättningskoder | Tids-KVÅ. 
  • Du kan välja bort att din valda tids-KVÅ följer med till journalen, Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Besök | Journalför tids-KVÅ. Du kan även söka på tids-KVÅ i Filter för att snabbare hitta inställningen.

...

Fakturasammanställning: Förändrat utseende på fakturasammanställning. Utseendet liknar numera en vanlig faktura med sidhuvud och sidfot..

Samtycke för delad journal på utgående remiss: På utgående remiss kan du välja att patienten godkänner att journal kan inhämtas från remittent. Texten "Patienten samtycker till åtkomst av journaluppgifter från remitterande enhet" skrivs då ut på remissen.

...