Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2020-02-12

SMS-påminnelse helger: För att inte störa patienter för tidigt på helger skickas nu SMS-påminnelser klockan 10:00 istället för 08:00 på helger.

Varning oskickad landstingsfil till ARV: För att minimera risken att fil inte skickas till landstinget visas en varning om oskickade landstingsfiler finns. Varning visas och sändningslistan öppnas. De oskickade filerna visas med varningsfärg. Om du får varningen kontrollerar du om filen är skickad till landstinget och markerar filen som skickad /hanterad.

Image Added

Image Added

Image Added

2020-01-27

Uppdatera besök: Klinikadministratörer kan uppdatera andra behandlares besök.

...