Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 på stora knappraden öppnar besöksregistret. Här visas alla Dina dina patienters besök. Fönstret öppnar med dagens datum så att Du du direkt ser vad Du du gjort idag.

Med den lilla  som finns i de flesta fönster visas vald patients besök.

Om Du du drar bläddringsliten bläddringslisten längst ut till höger ser Du du om det finns någon anmärkning på besöket. Skall Ska skickas betyder att besöket skall ska skickas (läggas på fil) till landstinget.

...

Du sorterar listan genom att klicka i kolumnhuvudet.

I den mån Du du väljer att visa alla patienter kan Du du stega framåt eller bakåt:.

Du kan välja att stega Dag, Vecka eller månad. Klicka sedan på pil framåt eller bakåt.

...

På statusraden längst ned ser Du du antal besök, Justerad ersättning (ersättning - patientavgift), patientavgift och totalt.

...

Utskrift av besök

Om du vill skriva ut listan, högerklicka på valfritt besök, välj "Skapa PDF" eller "Exportera till Excel".

Om Du du skapar PDF kan Du du välja vilka fält som skall ska komma med på utskriften.

Ta bort besök >

...