Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I ex patientuppgifter finns . Där visas patientens händelselogg, allt viktigt som gjorts, registrerade besök. bokningar, om journalen öppnats o.s.v.

I kalenderntidboken, om Du du högerklickar, kan Du du välja "Visa händelselogg". Då visas alla händelser i kalendern tidboken som gäller patienten.

Om Du du där markerar en rad kan Du du välja att se patientens hela händelselogg.

Om Du där markerar du där markerar på en rad med en viss behandlare kan Du du välja att titta på behandlarens kompletta händelseloggkompletta händelselogg.

Händelselogg  finns på fler platser i SG-X och fungerar på ungefär samma sätt.

...