Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

"Utskrift" Om Du vill skriva ut alla uppgifter på högkostnadsskyddet, högerklicka i listan och välj "Skapa PDF".

För att registrera ett manuellt frikort, klicka på "Nytt"

Registrera nytt pappersfrikort

 • Välj Nytt frikort.

Image Modified

 • Fyll i uppgifterna

...

 • .
 • Spara.

Ta bort frikort

...

 • Öppna frikort med Image Modified
 • Klicka på Image Modified
 • Markera frikortet och

...

 • välj Ta bort.