Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det är samma bild för e-frikort och manuella frikort.

"Registrera" Om Du behöver efterregistrera besök, ex. om patienten varit hos annan vårdgivare som ej har e-frikort.

"Historik" visar tidigare frikort.

...

"Utskrift" skriver ut frikortsuppgifter ifall patienten så önskar.

Om Du vill skriva ut alla uppgifter på högkostnadsskyddet, högerklicka i listan och välj "Skapa PDF".

För att registrera ett manuellt frikort, klicka på "Nytt".

...